Doanh nghiệp phát triển khu công nghiệp tăng 91% tổng tài sản chỉ trong nửa đầu năm

Trang Mai 07:08 | 22/08/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Chia sẻ 

Ngày 19/8, Công ty CTCP Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa (Mã: TIP) đã có báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm với doanh thu đạt 77 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 24,6 tỷ đồng, giảm lần lượt 48,1% và 69,5% so với cùng kỳ.

Doanh thu 6 tháng đầu năm của TIP giảm mạnh. (Ảnh:  Công luận)

Về kết quả kinh doanh, trong quý II/2022, TIP ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất 38,4 tỷ đồng, giảm 38,8% so với mức thực hiện cùng kỳ năm ngoái là 59 tỷ đồng. Trừ giá vốn, lợi nhuận gộp trong kỳ đạt 24,3 tỷ đồng, biên lợi nhuận gộp đạt 63,3% so với mức 67,9% cùng kỳ 2021. https://flo.uri.sh/visualisation/10969032/embed

Made with Flourish

Doanh thu từ hoạt động tài chính tăng hơn 1 tỷ đồng từ mức 3,9 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 42% lên 8,7 tỷ đồng

Kết quả, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 15,7 tỷ đồng, giảm 43,2% so với cùng kỳ 2021. Lợi nhuận trước thuế đạt 15 tỷ đồng, giảm 45%. Lợi nhuận sau thuế đạt 11,7 tỷ đồng, giảm 41,8%.

Doanh thu hợp nhất 6 tháng của TIP đạt 76,97 tỷ đồng, giảm 78,6 tỷ đồng, tương đương  48,1% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân được phía công ty đưa ra là do hoạt động kinh doanh đất nền KDC 18ha không phát sinh, giảm so với 6 tháng đầu năm 2021 là 5,17 tỷ đồng, đồng thời doanh thu từ cổ tức đầu tư giảm so với năm 2021 là 8,5 tỷ đồng tương ứng giảm 69,5% do cổ tức sẽ được ghi nhận chủ yếu vào cuối năm.

Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh đất nền của Công ty con là Công ty CP Tín Khải giảm so với 2021 là 81,35 tỷ đồng tương ứng giảm 96,2%. Hai yếu tố đã khiến lợi nhuận công ty giảm mạnh so với đầu năm. 

Về tình hình tài chính, tính đến thời điểm 30/6/2022, TIP báo cáo tổng tài sản tăng 91% so với đầu năm, lên 1.833,5  tỷ đồng. Trong đó, tài sản ngắn hạn là 1.336 tỷ đồng, tương đương 73% tổng tài sản, còn lại 497,4 tỷ đồng tài sản dài hạn. 

Trong cơ cấu tài sản ngắn hạn, tiền và các khoản tương đương tiền chiếm 898,4 tỷ đồng, tăng tới 865,2 tỷ đồng, gấp 27 lần so với đầu năm, chiếm 67,2 tài sản ngắn hạn và 49% tổng tài sản. Đầu tư tài chính ngắn hạn cũng tăng từ 183,1 tỷ đồng lên 197,7 tỷ đồng, tức tăng 14,6 tỷ đồng. Riêng các khoản phải thu ngắn hạn giảm 26,9%, từ 98 tỷ đồng xuống còn 71,6 tỷ đồng. 

Trong 497,4 tỷ đồng tài sản dài hạn, chiếm tới 72,7% là đầu tư tài chính ngắn hạn. Còn lại là tài sản cố định với 24,4 tỷ đồng, bất động sản đầu tư là 16,3 tỷ đồng, tài sản dở dang dài hạn là 33,6 tỷ đồng. 

Nợ phải trả của TIP tính đến 30/6/2022 là 1.150 tỷ đồng, tăng 332,3% so với đầu kỳ. Trong đó, 81,8% tương đương 940,5 tỷ đồng là nợ ngắn hạn, còn lại nợ dài hạn là 209,9 tỷ đồng.

Ngày 16/7 vừa qua, Tín Nghĩa đã thu gần 1.000 tỷ đồng từ việc chào bán 39 triệu cổ phiếu và cho biết sẽ trích nguồn vốn để chuẩn bị tham gia đấu thầu dự án KCN Long Đức 3 tại Đồng Nai. Theo công ty, đây là dự án quan trọng trong chiến lược phát triển trong tương lai.

Kết thúc đợt chào bán, Tín Nghĩa có ba cổ đông lớn là CTCP Chứng khoán Bản Việt (7,96% vốn điều lệ), CTCP Tổng công ty Tín Nghĩa (56,74%) và quỹ ngoại America LLC (15,14%).

Theo kế hoạch sử dụng vốn, toàn bộ số vốn huy động sẽ được công ty sử dụng để bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động kinh doanh của công ty (100 tỷ đồng); làm vốn đối ứng chứng minh nguồn vốn tự có tham gia đấu thầu dự án Khu công nghiệp Long Đức 3 (860 tỷ đồng) và thanh toán chi phí bảo lãnh cho công ty chứng khoán (15 tỷ đồng).

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận