Tin tức Hội viên

TPBank sắp chi 1.100 tỷ đồng trả cổ tức
TPBank sắp chi 1.100 tỷ đồng trả cổ tức

14:39 | 08/06/2024 Ngân hàng sẽ chốt danh sách cổ đông vào 21/6 để thực hiện việc chi cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 5%. Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank – Mã: TPB) vừa thông qua việc triển khai phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt trong […]

7 động thái cho thấy Vingroup đang dồn toàn lực quyết không bỏ rơi VinFast Mỹ Lệ 09:46, Thứ 6 Tập đoàn Vingroup đang bán bớt các mảng kinh doanh chính và lên kế hoạch niêm yết trên thị trường chứng khoán nhằm huy động vốn cho hoạt động kinh doanh xe điện của VinFast […]

Vingroup lập công ty bất động sản hơn 14.200 tỷ đồng ở Hải Phòng
Vingroup lập công ty bất động sản hơn 14.200 tỷ đồng ở Hải Phòng

Đông Bắc 08:10 | 09/06/2024 Doanh Nhân Việt Nam trên  Chia sẻ      Vingroup dự kiến lập công ty VYHT vốn điều lệ hơn 14.200 tỷ đồng để kinh doanh và vận hành một dự án ở đảo Vũ Yên, Hải Phòng. Tập đoàn  Vingroup (mã: VIC) vừa công bố nghị quyết về việc góp vốn thành lập công […]

Tập đoàn Vingroup (VIC) và Mitsubishi hợp tác phát triển điện gió, công nghiệp ô tô
Tập đoàn Vingroup (VIC) và Mitsubishi hợp tác phát triển điện gió, công nghiệp ô tô

 01/06/2024 lúc 13:12 (GMT) Theo dõi Tạp chí công thương trên  TCCT Tập đoàn Vingroup (mã cổ phiếu VIC) và và Tập đoàn Mitsubishi Corporation vừa ký kết biên bản ghi nhớ trong việc hợp tác phát triển loạt lĩnh vực lớn, như: thực hiện dự án điện gió ở Việt Nam, cung cấp dịch vụ cho […]

Tổng cục Du lịch Hàn Quốc và Tập đoàn Vingroup hợp tác nhằm góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa – du lịch
Tổng cục Du lịch Hàn Quốc và Tập đoàn Vingroup hợp tác nhằm góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa – du lịch

Cập nhật lúc 18:09, Chủ nhật, 26/05/2024 (GMT+7) https://www.facebook.com/plugins/like.php?action=like&app_id=&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Df72ef115c8faddb06%26domain%3Dthanhtra.com.vn%26is_canvas%3Dfalse%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Fthanhtra.com.vn%252Ff641733fd74b7cf9b%26relation%3Dparent.parent&container_width=0&href=https%3A%2F%2Fthanhtra.com.vn%2Fthong-tin-doanh-nghiep%2Ftong-cuc-du-lich-han-quoc-va-tap-doan-vingroup-hop-tac-nham-gop-phan-thuc-day-giao-luu-van-hoa-du-lich-225080.html&layout=button_count&locale=vi_VN&sdk=joey&share=false&show_faces=false https://www.facebook.com/plugins/share_button.php?app_id=&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Df6c551ee414ac0331%26domain%3Dthanhtra.com.vn%26is_canvas%3Dfalse%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Fthanhtra.com.vn%252Ff641733fd74b7cf9b%26relation%3Dparent.parent&container_width=39&href=https%3A%2F%2Fthanhtra.com.vn%2Fthong-tin-doanh-nghiep%2Ftong-cuc-du-lich-han-quoc-va-tap-doan-vingroup-hop-tac-nham-gop-phan-thuc-day-giao-luu-van-hoa-du-lich-225080.html&layout=button_count&locale=vi_VN&mobile_iframe=true&sdk=joey&size=small https://button-share.zalo.me/share_inline?id=613cb51f-ba0a-4774-8b4c-18584224adb5&layout=1&color=blue&customize=false&width=70&height=20&isDesktop=true&url=https%3A%2F%2Fthanhtra.com.vn%2Fthong-tin-doanh-nghiep%2Ftong-cuc-du-lich-han-quoc-va-tap-doan-vingroup-hop-tac-nham-gop-phan-thuc-day-giao-luu-van-hoa-du-lich-225080.html&d=eyJ1cmwiOiJodHRwczovL3RoYW5odHJhLmNvbS52bi90aG9uZy10aW4tZG9hbmgtbmdoaWVwL3RvbmctY3VjLWR1LWxpY2gtaGFuLXF1b2MtdmEtdGFwLWRvYW4tdmluZ3JvdXAtaG9wLXRhYy1uaGFtLWdvcC1waGFuLXRodWMtZGF5LWdpYW8tbHV1LXZhbi1ob2EtZHUtbGljaC0yMjUwODAuaHRtbCJ9&shareType=0 https://apis.google.com/u/0/se/0/_/+1/fastbutton?usegapi=1&size=medium&hl=vi&origin=https%3A%2F%2Fthanhtra.com.vn&url=https%3A%2F%2Fthanhtra.com.vn%2Fthong-tin-doanh-nghiep%2Ftong-cuc-du-lich-han-quoc-va-tap-doan-vingroup-hop-tac-nham-gop-phan-thuc-day-giao-luu-van-hoa-du-lich-225080.html&gsrc=3p&jsh=m%3B%2F_%2Fscs%2Fabc-static%2F_%2Fjs%2Fk%3Dgapi.lb.vi.tH07zQRqWJE.O%2Fam%3DAAAQ%2Fd%3D1%2Frs%3DAHpOoo-0SCAJxpjzUpjdvjM4boRWSEFDIg%2Fm%3D__features__#_methods=onPlusOne%2C_ready%2C_close%2C_open%2C_resizeMe%2C_renderstart%2Concircled%2Cdrefresh%2Cerefresh%2Conload&id=I0_1717417612015&_gfid=I0_1717417612015&parent=https%3A%2F%2Fthanhtra.com.vn&pfname=&rpctoken=26192141 Ngày 25/05/2024, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc và Tập đoàn Vingroup ký biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa – du lịch Việt Nam – Hàn Quốc. Đây chính là nền tảng để hai bên […]