Xây dựng chương trình hành động của Chính phủ về phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân

Thúy Hiền (TTXVN) 16:18 | 25/02/2024 Doanh Nhân Việt Nam trên 

Chia sẻ   

 

Thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng dự thảo Nghị quyết của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới; trong đó, đưa ra mục đích, yêu cầu; những nhiệm vụ chủ yếu và tổ chức thực hiện.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam thăm và làm việc với doanh nghiệp. Ảnh: Trần Tĩnh/TTXVN

Lãnh đạo Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, mục đích, yêu cầu của dự thảo Nghị quyết là tổ chức quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc đầy đủ, có hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, chủ trương và chính sách đã được đề ra tại Nghị quyết số 41-NQ/TW. Việc xây dựng và ban hành Chương trình hành động nhằm thống nhất chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung tổ chức quán triệt, triển khai; tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức, hành động của các cấp, các ngành và toàn thể xã hội về vai trò của doanh nhân.

Cục Phát triển doanh nghiệp cũng cho biết, hiện đã có nhiều góp ý về kết cấu dự thảo Nghị quyết; các chỉ tiêu cụ thể, đặc biệt là các chỉ tiêu phản ánh được vai trò của doanh nghiệp, doanh nhân; các nhiệm vụ cụ thể của dự thảo như: nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của đội ngũ doanh nhân trong thực hiện mục tiêu phát triển đất nước; hoàn thiện chính sách, pháp luật, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, an toàn, bình đẳng cho doanh nhân, doanh nghiệp phát triển và cống hiến.

Cùng với đó, là phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh ngang tầm mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong thời kỳ mới; xây dựng đạo đức, văn hóa kinh doanh, phát huy tinh thần dân tộc, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; tăng cường đoàn kết, hợp tác, liên kết giữa doanh nhân với công nhân, nông dân, trí thức…

Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông, đối với dự thảo Nghị quyết, các nội dung cần tiếp tục nghiên cứu, làm rõ thêm; trong đó, về nhiệm vụ, giải pháp, cần bám sát nội dung của Nghị quyết số 41-NQ/TW để đưa ra các nội dung ngắn gọn, súc tích; làm rõ hơn việc cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhất là chỉ tiêu phấn đấu; bổ sung các chỉ tiêu về doanh nhân.

“Về các nhiệm vụ phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh ngang tầm mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong thời kỳ mới, cần nhấn mạnh đến các nội dung về xây dựng chương trình quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng doanh nhân nhằm khuyến khích doanh nhân, doanh nghiệp ở tất cả các thành phần kinh tế; phát huy vai trò tiên phong trong một số ngành lĩnh vực mới nổi, có lợi thế cạnh tranh; xây dựng đội ngũ doanh nhân có tầm nhìn, đổi mới sáng tạo, trách nhiệm xã hội…”, Thứ trưởng Trần Duy Đông cho hay.

Trên tinh thần đó, Thứ trưởng Trần Duy Đông đề nghị Cục Phát triển doanh nghiệp chủ trì soạn thảo khẩn trương nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến để tiếp tục hoàn thiện dự thảo; trong đó phải thể hiện được tinh thần đồng hành, chia sẻ cùng doanh nhân, lấy doanh nhân, doanh nghiệp là đối tượng phục vụ, tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nhân đầu tư kinh doanh nhằm thực hiện mục tiêu được đưa ra tại Nghị quyết số 41-NQ/TW là phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh về số lượng, chất lượng, cơ cấu hợp lý, có tầm nhìn, trí tuệ, đạo đức, tinh thần kinh doanh, làm giàu chính đáng, năng động, sáng tạo, năng lực quản trị tiên tiến, tuân thủ pháp luật, có đạo đức, văn hóa kinh doanh mang bản sắc dân tộc; có trách nhiệm xã hội, ý thức bảo vệ môi trường, đóng góp xứng đáng cho các mục tiêu phát triển đất nước.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận