Tăng thu ngoài lãi, TPBank báo lãi trước thuế 2022 hơn 7,800 tỷ đồng

26-01-2023 08:43:51+07:00

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank, HOSETPB) báo lãi trước thuế năm 2022 hơn 7,828 tỷ đồng, tăng 30% so với năm trước, nhờ tăng thu từ dịch vụ và thu từ các khoản nợ đã được xóa, bù đắp bằng nguồn rủi ro.

Tính chung cả năm 2022, thu nhập lãi thuần của TPBank tăng 14% so với năm trước, đạt gần 11,387 tỷ đồng.

Các nguồn thu phi tín dụng cũng tăng trưởng mạnh. Hoạt động dịch vụ tăng trưởng đến 75%, thu được gần 2,692 tỷ đồng tiền lãi nhờ tăng thu từ hoạt động thanh toán (1,829 tỷ đồng và thu phí dịch vụ khác (884 tỷ đồng).

Đáng chú ý, lãi từ hoạt động khác gấp 2.9 lần năm trước, đạt hơn 702 tỷ đồng, nhờ thu từ các khoản nợ đã được xử lý xóa, bù đắp bằng nguồn rủi ro hơn 622 tỷ đồng và thu từ hoạt động kinh doanh khác 702 tỷ đồng.

Thêm vào đó, trong năm, TPBank trích gần 1,844 tỷ đồng để dự phòng rủi ro tín dụng, giảm 37%, do đó Ngân hàng thu về hơn 7,828 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 30% so với năm trước.

Tuy nhiên, nếu so với kế hoạch 8,200 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế đề ra cho cả năm, TPBank chỉ mới thực hiện được 95% mục tiêu.

Kết quả kinh doanh quý 4 và 9 tháng năm 2022 của TPB. Đvt: Tỷ đồngNguồn: VietstockFinance

Tính đến 31/12/2022, tổng tài sản Ngân hàng tăng 12% so với đầu năm, lên mức hơn 328,634 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi tại NHNN giảm 33% (còn 11,988 tỷ đồng, cho vay TCTD khác tăng 27% (16,478 tỷ đồng), cho vay khách hàng tăng 14% (160,992 tỷ đồng)…

Về phần nguồn vốn, tiền gửi khách hàng tăng đến 40% so với đầu năm, ghi nhận 194,959 tỷ đồng. Trong khi đó, phát hành giấy tờ có giá lại giảm 42%, còn 20,429 tỷ đồng, giảm tất cả các kỳ hạn.

Một số chỉ tiêu tài chính của TPB tính đến 31/12/2022. Đvt: Tỷ đồngNguồn: VietstockFinance

Chất lượng nợ vay đi lùi khi tổng nợ xấu tính đến 31/12/2022 tăng 17% so với đầu năm, chiếm 1,357 tỷ đồng trong tổng dư nợ. Trong đó, tăng mạnh nhất và chiếm tỷ trọng cao nhất là nợ có khả năng mất vốn. Kết quả, đẩy tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay tăng nhẹ từ 0.82% đầu năm lên 0.84%.

Chất lượng nợ vay của TPB tính đến 31/12/2022. Đvt: Tỷ đồngNguồn: VietstockFinance

Hàn Đông

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận