Đưa Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở ‘về đích’ sớm hơn 5 tháng

Đông Bắc 14:22 | 02/05/2024 Doanh Nhân Việt Nam trên 

Chia sẻ   

 

Bộ Xây dựng vừa có tờ trình gửi Bộ Tư pháp thẩm định hồ sơ đề nghị xây dựng dự thảo nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung điều 197 luật Nhà ở và điều 82 luật Kinh doanh bất động sản về quy định hiệu lực của 2 bộ luật này sớm hơn 5 tháng.

Luật Nhà ở, luật Kinh doanh bất động sản sẽ có hiệu lực sớm 5 tháng

Theo đó, tại điều khoản thi hành quy định hiệu lực của luật Nhà ở và luật Kinh doanh bất động sản là từ ngày 1/7/2024 thay vì có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2025 như được quy định trong điều 197 luật Nhà ở và điều 82 luật Kinh doanh bất động sản.

Theo Bộ Xây dựng,  luật Nhà ở và luật Kinh doanh bất động sản là hai đạo luật quan trọng trong đời sống chính trị, kinh tế – xã hội. Đặc biệt là trong việc thực thi chủ trương, chính sách đảm bảo an sinh xã hội của đất nước, giữ vai trò trung tâm trong hệ thống pháp luật về nhà ở và thị trường bất động sản, có tác động trực tiếp đến nhu cầu sinh sống của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, có mối quan hệ chặt chẽ với các luật khác có liên quan, trong đó có luật Đất đai. Thông qua các cơ chế chính sách về nhà ở và kinh doanh bất động sản được ban hành sẽ tạo hành lang pháp lý minh bạch, rõ ràng, thuận lợi, hiệu quả để vận hành, hoạt động. Đồng thời góp phần thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

 Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở sẽ có hiệu lực từ 1/7. Ảnh VNM.

Chính vì vậy, việc có hiệu lực sớm 2 bộ luật trên sẽ góp phần kịp thời thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước trong việc phát triển và quản lý chặt chẽ thị trường bất động sản, hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển lành mạnh, bền vững và vận hành thông suốt thị trường bất động sản. Vận hành đồng bộ thị trường quyền sử dụng đất, thị trường lao động, thị trường bất động sản; đảm bảo thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh, công khai, minh bạch.

Đồng thời góp phần kịp thời khắc phục một số khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai chính sách phát triển nhà ở xã hội trên thực tế cũng như đẩy mạnh nguồn cung nhà ở xã hội gắn liền với đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội. Bên cạnh đó, bảo đảm có hiệu lực đồng thời với thời điểm có hiệu lực của luật Đất đai 2024 hiện nay cũng đang trình Chính phủ đề nghị Quốc hội chấp thuận cho phép có hiệu lực sớm vào ngày 1/7/2024.

Hiện Bộ Xây dựng cũng đang tập trung mọi nguồn lực để xây dựng văn bản quy định chi tiết được giao trong luật Kinh doanh bất động sản, luật Nhà ở. Bộ Xây dựng cũng đã nghiên cứu, xây dựng các dự thảo Nghị định hướng dẫn luật Kinh doanh bất động sản, luật Nhà ở. Đến nay, các nội dung dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn hai bộ luật trên cơ bản đã hoàn thiện để gửi Bộ Tư pháp thẩm định. Ngay sau đó Bộ Xây dựng sẽ tiếp thu, hoàn thiện sau khi có ý kiến của Bộ Tư pháp để trình Chính phủ ban hành vào ngày 15/5.

Sẽ trình Quốc hội cho phép Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh BĐS có hiệu lực sớm

Trước đó, Văn phòng Chính phủ đã có Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về việc triển khai các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà kết luận: Qua báo cáo của các Bộ cho thấy, việc đẩy nhanh tiến độ ban hành các văn bản quy định chi tiết Luật Đất đai 2024 để làm cơ sở đề xuất Quốc hội cho phép có hiệu lực sớm theo chỉ đạo của Thủ tướng là khả thi. Đồng thời, giao Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Xây dựng lập hồ sơ đề nghị xây dựng dự thảo Nghị quyết trình Quốc hội cho phép điều chỉnh điều khoản về hiệu lực thi hành sớm các Luật: Đất đai, Nhà ở, Kinh doanh bất động sản .

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã biểu dương và đánh giá cao các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ động, tích cực trong triển khai xây dựng các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15 theo đúng trình tự quy định của Luật Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật; tổ chức tham vấn, lấy ý kiến nhân dân, các Bộ, ngành, địa phương, các đối tượng chịu tác động; tổ chức hội thảo hoàn thiện các dự thảo Nghị định. Qua báo cáo của các Bộ cho thấy, việc đẩy nhanh tiến độ ban hành các văn bản quy định chi tiết Luật Đất đai số 31/2024/QH15 để làm cơ sở đề xuất Quốc hội cho phép có hiệu lực trước 5 tháng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là khả thi.

Để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ nêu trên, trong thời gian tới Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (không thực hiện theo trình tự rút gọn) trong xây dựng, trình ban hành các Nghị định: Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thông thông tin đất đai; Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định quy định về giá đất không thực hiện theo trình tự rút gọn do đây là những Nghị định quan trọng có tác động đến mọi mặt kinh tế – xã hội, quyền, lợi ích của nhân dân. Riêng Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai Bộ thực hiện các bước theo trình tự xây dựng văn bản pháp luật, chỉ thực hiện rút gọn để quy định thời điểm hiệu lực đảm bảo đồng bộ với thời điểm Luật có hiệu lực.

Đối với Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và Nghị định quy định về giá đất, yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị kỹ nội dung báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ để tổ chức họp lấy ý kiến rộng rãi của các Bộ, ngành, địa phương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận, các hiệp hội, các tổ chức, cá nhân chịu sự tác động để bảo đảm các quy định của Nghị định đạt được sự đồng thuận, khả thi, cải cách thủ tục hành chính…

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Xây dựng lập hồ sơ đề nghị xây dựng dự thảo Nghị quyết trình Quốc hội cho phép điều chỉnh điều khoản về hiệu lực thi hành sớm các Luật: Đất đai, Nhà ở, Kinh doanh Bất động sản, gửi Bộ Tư pháp thẩm định trước ngày 25/4/2024 trình Chính phủ xem xét, quyết định theo đúng trình tự, thủ tục của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Sau khi Bộ Tư pháp trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý bổ sung vào Chương trình Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Xây dựng chủ động xây dựng hồ sơ trình điều chỉnh điều khoản về hiệu lực thi hành sớm các Luật: Đất đai, Nhà ở, Kinh doanh Bất động sản.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận