Doanh nhân Lê Khắc Hiệp - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam , Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup