Top 10 Doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam là những doanh nghiệp lớn, có chiến lược phát triển bền vững, đóng góp và tác động lớn...

Ngày 9/12/2021, tại lễ công bố Doanh nghiệp bền vững Việt Nam, Tập đoàn BRG đã được vinh danh “Top 10 Doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam năm 2021” trong lĩnh vực Thương mại - Dịch vụ do Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững (VBCSD) và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) bình chọn.Tập đoàn BRG được vinh danh Top 10 doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam năm 2021

Trong số hơn 500 doanh nghiệp hoạt động ở các lĩnh vực khác nhau lọt qua vòng sơ khảo, Ban Tổ chức đã lựa chọn hơn 116 doanh nghiệp để trao giải “Doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam năm 2021” thể hiện sự ghi nhận của Chính phủ, các bộ, ban, ngành, cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức, xã hội đối với các hoạt động của doanh nghiệp có những đóng góp nổi bật vào sự phát triển bền vững của kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường.

Trong đó, “Top 10 Doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam” được lựa chọn là những doanh nghiệp, tập đoàn lớn và thể hiện rất rõ chiến lược phát triển bền vững trong các hoạt động kinh doanh, cũng như có những đóng góp và tác động lớn đến kinh tế, xã hội và môi trường.

Việc công bố Doanh nghiệp bền vững Việt Nam năm 2021 diễn ra trong bối cảnh các thách thức an ninh phi truyền thống đặc biệt là đại dịch Covid-19 đang lan rộng và tác động nặng nề tới tiến trình phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam: Sức khỏe, sự an toàn của người dân bị đe dọa; Hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp bị đình trệ, đứt gãy; Biến đổi khí hậu, thiên tai làm suy giảm sinh kế của người dân… và sự phát triển bền vững của Việt Nam trên cả 3 trụ cột kinh tế - xã hội – môi trường đều đang bị ảnh hưởng.