Ông Nicolas Audier, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) cho biết, EVFTA là một nhân tố quan trọng, song không phải là duy nhất khiến nhà đầu tư EU quan tâm đến Việt Nam.