Vào thứ Ba (3/11), người Mỹ quyết định ai sẽ lãnh đạo đất nước vượt qua một thời kỳ bất ổn gần như chưa từng có.

Đối với các nhà đầu tư, những người đã phải đối mặt với sự biến động liên tục kể từ khi đại dịch đến và ảnh hưởng toàn bộ các ngành, ngày bầu cử chỉ là một biến động tiếp theo.

Hai vị tổng thống tiềm năng có những kế hoạch hoàn toàn khác nhau cho tương lai. Và những người theo dõi thị trường cũng sẽ chú ý đến các cuộc đua vào Thượng viện, vì sự khác biệt giữa một chính phủ chia rẽ và thống nhất hoàn toàn có thể định hình lại bối cảnh đầu tư.