Ngày 19/12/2019 Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam tổ chức Diễn đàn "Doanh nhân, doanh nghiệp tư nhân hiến kế hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế" tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội. Diễn đàn nhằm hưởng ứng Cuộc vận động "Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế" do Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan, tổ chức có liên quan phát động vào ngày 03/9/2019 vừa qua.

Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc vận động

phát biểu kết luận

Cuộc vận động "Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế" nhằm mục đích khơi dậy sức sáng tạo, tinh thần trách nhiệm và huy động trí tuệ của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đối với đất nước, góp phần triển khai thực hiện thành công các chủ trương của Đảng, nhất là các nghị quyết của Hội nghị lần thứ 5 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về: Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước. Hưởng ứng Cuộc vận động, Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam đề xuất và phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Diễn đàn"Doanh nhân, doanh nghiệp tư nhân hiến kế hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế". Diễn đàn một lần nữa khẳng định sự coi trọng của Đảng và Nhà nước đối với doanh nghiệp, doanh nhân nói chung và cộng động doanh nghiệp tư nhân nói riêng trong sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước, đồng thời khai thác tối đa trí tuệ, sức sáng tạo to lớn của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tư nhân, qua đó tạo sức lan toả mạnh mẽ, sâu rộng trong xã hội về quyền, trách nhiệm doanh nghiệp, doan nhân đối với sự nghiệp đổi mới và phát triển kinh tế của đất nước và các địa phương.

Ông Nguyễn Trọng Điều, Chủ tịch Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam phát biểu khai mạc

Diễn đàn có sự tham gia của các đồng chí trong Ban Tổ chức Cuộc vận động "Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế"; đại diện một số ban, bộ, ngành có liên quan; một số chuyên gia kinh tế; khách nước ngoài, đặc biệt Diễn đàn thu hút hơn 300 đại diện doanh nghiệp, doanh nhân tư nhân trong nước và nước ngoài là hội viên của Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam. Đây làm một điểm nhấn tích cực, thể hiện sự hưởng ứng mạnh mẽ của cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp cả nước trong việc tham gia Cuộc vận động.

Bà Nguyễn Thị Nga, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn BRG

phát biểu tham luận

Diễn đàn tập trung thảo luận, trao đổi nhiều vấn đề xung quanh việc phát triển kinh tế - xã hội đất nước nói chung và phát triển kinh tế tư nhân nói riêng, cụ thể: Đề xuất về giải pháp xuất khẩu hàng nông sản Việt Nam bền vững; Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nông nghiệp; Phát triển bền vững, hiệu quả kinh tế hợp tác, kinh tế trang trại, kinh tế hộ gia đình và các hình thức kinh doanh cá thể cho các làng nghề thủ công mỹ nghệ; phát triển công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; Doanh nghiệp tiên phong chuyển đổi số để thúc đẩy nhanh chuyển đổi số quốc gia; Khuyến khích thành lập doanh nghiệp, phong trào khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo; Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp; Cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ kinh tế tư nhân, nhất là doanh nghiệp nhỏ và phát triển nhanh, bền vững và đủ sức cạnh tranh, tham gia mạng sản xuất chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu; Xúc tiến thương mại hỗ trợ phát triển cho doanh nghiệp tư nhân Việt Nam; Hình thành một số tập đoàn kinh tế tư nhân lớn; Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam…

Ông Nguyễn Đình Thắng, Chủ tịch Ngân hàng Bưu điện Liên Việt phát biểu tham luận

Các doanh nghiệp, doanh nhân tư nhân đã đem đến Diễn đàn hơn 100 tham luận  với nhiều đề xuất, kiến nghị nhằm "hiến kế" với Đảng, Nhà nước hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế đất nước.

Phát biểu kết luận Diễn đàn, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc vận động khẳng định, Diễn đàn này nằm trong khuôn khổ chuỗi các sự kiện triển khai Cuộc vận động, đồng thời thể hiện quan điểm của Đảng xác định vai trò kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa như đã nêu tại Nghị quyết số 10-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 5 khóa XII. Theo đó, Đảng và Nhà nước luôn đồng hành, lắng nghe, nghiên cứu, tiếp thu các phản ánh khó khăn, vướng mắc và ý kiến, đề xuất của doanh nghiệp, doanh nhân về hoàn thiện cơ chế, chính sách để tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, doanh nhân phát triển lành mạnh, đúng định hướng trên tinh thần mọi cơ chế, chính sách phải bám sát thực tiễn cuộc sống và phục vụ lợi ích quốc gia, dân tộc. Diễn đàn này đã phát huy được trí tuệ, dân chủ, lòng tự hào, tự tôn dân tộc và tinh thần trách nhiệm, tự lực, tự cường, đổi mới sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tư nhân trong tham gia hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế; góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng và hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước; góp phần đưa các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, nhất là các Nghị quyết Trung ương 5 khoá XII.

GS. Nguyễn Mại, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài phát biểu tham luận

Tất cả các phản ánh, góp ý, đề xuất của doanh nghiệp, doanh nhân tư nhân cho thấy tinh thần doanh nghiệp, doanh nhân hết lòng vì Đảng, Nhà nước và phụng sự tổ quốc, nhân dân; Đảng và Nhà nước trân trọng lắng nghe các ý kiến góp ý, tiếp thu các đề xuất, sáng kiến hay của doanh nghiệp, doanh nhân tư nhân để lãnh đạo, điều hành đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Đồng chí Trương Đình Tuyển, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại

phát biểu thảo luận

Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa cũng đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ của Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam và sự tham gia tích cực của các doanh nhân, doanh nghiệp tư nhân trong nước và nước ngoài tại Diễn đàn này. Các bài viết, báo cáo, cũng như những ý kiến, đề xuất tại Diễn đàn sẽ được tập hợp gửi về Ban Tổ chức Cuộc vận động "Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế" để xem xét, đánh giá, tôn vinh tại Lễ tổng kết Cuộc vận động.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Quang cảnh Diễn đàn

Trung tâm Thông tin, Phân tích và Dự báo kinh tế


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Quảng cáo
   Thông tin tỷ giá
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 123.418
   Trong năm: 57.982
   Trong tháng: 4.845
   Trong tuần: 1.506
   Trong ngày: 62
   Online: 5
   Quảng cáo