Kính gửi: Các Doanh nghiệp, các Hợp tác xã, các Tổ chức xúc tiến thương mại Việt Nam

trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam sẽ tổ chức lớp “Nghiệp vụ quảng bá sản phẩm và bán hàng cho doanh nghiệp”  tại Hải Phòng, cụ thể như sau:

1. Mục tiêu: Trang bị cho một số doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn Hải Phòng những chỉ dẫn sáng tạo, những công cụ, kỹ thuật có thể nhằm giúp người học thoát khỏi bế tắc, tìm hướng đi và cuối cùng là có kỹ năng quảng bá được sản phẩm và bán được hàng.

2. Quy mô: Tối thiểu 15 đơn vị, dự kiến 50 học viên.

3. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: Từ ngày 02/12/2019 đến ngày 03/12/2019.

- Địa điểm: Thành phố Hải Phòng

4. Đối tượng: Các Doanh nghiệp ở mọi thành phần kinh tế, các hợp tác xã và các tổ chức xúc tiến thương mại trên địa bàn thành phố Hải Phòng

5. Phí tham dự: Miễn phí

6. Các nghĩa vụ khi tham dự lớp đào tạo: Học viên thực hiện đầy đủ các quy định về thời gian, nội dung đào tạo và cung cấp chính xác các thông tin về cá nhân và đơn vị khi được yêu cầu.

Kính mong các Doanh nghiệp, các Hợp tác xã và các Tổ chức xúc tiến thương mại có nhu cầu cử cán bộ tham gia khóa học xin vui lòng điền đầy đủ thông tin vào bản đăng ký tham gia tập huấn. Đề nghị gửi danh sách đăng ký tham gia khóa học về địa chỉ : Văn phòng Viện Đào tạo và Phát triển nguồn Nhân lực, số 5, Ngõ 25, Vũ Ngọc Phan,  Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội trước ngày 30/11/2019.

Chi tiết xin vui lòng liên hệ: Dương Thanh Phúc-Phó trưởng phòng Đào tạo, bồi dưỡng, Viện Đào tạo và Phát triển nguồn Nhân lực thuộc Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam; Điện thoại: 0987520419; Email dtphuc86@gmail.com  hoặc hhdoanhnhanvn@yahoo.com.vn để được hỗ trợ.

Trân trọng kính mời./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Quảng cáo
  Thông tin tỷ giá
  Thống kê truy cập
  Thống kê: 136.092
  Trong năm: 61.836
  Trong tháng: 6.229
  Trong tuần: 1.584
  Trong ngày: 68
  Online: 20
  Quảng cáo