Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 192/QĐ-BNV ngày 12 tháng 3 năm 2013 của Bộ Nội vụ và Quyết định phê  duyệt Điều lệ số 797/QĐ-BNV ngày 1 tháng 7 năm 2013 của Bộ Nội vụ.

Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của các doanh nhân tư nhân là công dân Việt Nam (trong các doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn,… mà không thuộc doanh nghiệp nhà nước), tư nguyện thành lập, nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Hội ra đời vào thời điểm mà đội ngũ doanh nhân tư nhân đã lớn mạnh về số lượng (hiện có trên 1 triệu doanh nhân), cần có một tổ chức của riêng mình để có tiếng nói chung của mình với Nhà nước – bà đỡ cho đội ngũ doanh nhân ra đời và phát triển - với nội bộ đội ngũ doanh nhân và với xã hội để cùng nhau thực hiện nhiệm vụ mà từng doanh nhân riêng lẻ khó có điều kiện thực hiện: liên kết, hỗ trợ các hội viên nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh và bảo vệ lợi ích chính đáng và hợp của doanh nhân và doanh nghiệp của họ.

Trong bối cảnh nước ta đang hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới. Song song với việc thực hiện các cam kết quốc tế, đa phương và song phương mà nước ta đã tham gia như WTO, APEC, AFTA… Việt Nam đang xúc tiến tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP, Hiệp định thương mại tự do song phương với tùng đối tác (FTA) … đòi hỏi các doanh nhân nước ta được tập hợp trong tổ chức của mình để có điêu kiện thuận lợi liên kết lại với nhau, tạo nên sức mạnh tổng hợp, hình thành các chuỗi sản xuất kinh doanh, tạo ra các sản phẩm, dịch vụ có hàm lượng nội địa cao để tận dụng được cơ hội mới khi mà các nước tham gia TPP và FTA mở cửa thị trường với thuế xuất thấp cho hàng hóa của ta. Nếu không rũ bỏ được tính riêng rẽ của từng doanh nghiệp, từng doanh nhân đang còn phổ biến thì chẳng những chúng ta không tận dụng được cơ hội thâm nhập thị trường quốc tế mà còn thua ngay trên sân nhà.

Sự phát triển lực lượng sản xuất của kinh tế nước ta đang đặt ra sự bức thiết phải gắn kết giữa sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, nhất là trong sản xuất nông nghiệp theo hộ gia đình và các hộ kinh doanh cá thể phải liên kết hợp tác với doanh nghiệp trong chuỗi sản xuất và tiêu thụ sản phẩm thì mới tăng được hiệu quả, mang lại lợi ích cho người nông dân và các hộ kinh doanh cá thể.

Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam đang có vai trò lịch sử để thực hiện việc tập hợp, đoàn kết, gắn kết các doanh nhân với nhau, hỗ trợ lẫn nhau, sử dụng sản phẩm của nhau, tham gia tích cực vào mạng sản xuất, chuỗi giá trị trong nước và toàn cầu, góp phần thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế.

Anh Thư

 

Quảng cáo
Thông tin tỷ giá
Thống kê truy cập
Thống kê: 136.176
Trong năm: 61.922
Trong tháng: 6.229
Trong tuần: 1.584
Trong ngày: 154
Online: 14
Quảng cáo